Kontakt

Lokalna Gupa Działania DOLINA SANU

ul. Kościuszki 23 (1 piętro, pok. 102)
38-500 Sanok
tel: 13 494 06 49
fax: 13 465 65 53
email: biuro@lgddolinasanu.pl


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

36 – 072 Świlcza 168

 

Dyrektor Biura
Ewa Śliwa

trygon@lgd-trygon.pl

Specjalista do spraw doradztwa i szkoleń

Kinga Charzewska

szkolenia@lgd-trygon.pl

Specjalista do spraw informacji i promocji

Malwina Kawalec

promocja@lgd-trygon.pl

Specjalista do spraw ewaluacji i monitoringu

Tomasz Stefanowiczi

monitoring@lgd-trygon.pl

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny w Boguchwale

(Biuro Stowarzyszenia)
Budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – pokój 31 (parter)
ul. Tkaczowa 146
36 – 040 Boguchwała
tel: (17) 870 15 79
kom: 698 166 371
faks: (17) 870 15 79
PRZYJMUJE BENEFICJENTÓW CODZIENNIE W GODZINACH OD 9.00 – 17.00
Siedziba Stowarzyszenia w Świlczy
Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej – pokój 25 (IIpiętro)
36 – 072 Świlcza 164
tel: (17) 867 01 19
PRZYJMUJE BENEFICJENTÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 7.30 – 15.30
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny w Lubeni
Budynek Urzędu Gminy Lubenia – pokój 23 (I piętro)
36 – 042 Lubenia 131
tel: (17) 850 39 26
PRZYJMUJE BENEFICJENTÓW W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH OD 7.30 – 15.30