KGW na terenie LGD Dolina Sanu

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) powstały ponad 130 lat temu jako inicjatywa kobiet. Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu biesiady. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, jednak nie brakuje również innych osób ze środowiska wiejskiego – nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek, przedstawicielek lokalnego biznesu.

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

KGW z terenu LGD Dolina Sanu organizują kursy gotowania, pieczenia, robótek ręcznych. Uczą się układania kompozycji z żywych i suszonych kwiatów, bibułkarstwa. Uczestniczą w szkoleniach na temat upiększania ogrodów i tarasów, pielęgnacji kwiatów i krzewów. Aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach na rzecz lokalnego środowiska.

To one są inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego na wsi. Organizują Dni Seniora, imprezy opłatkowe i wszelkie imprezy okolicznościowe. Wszystkie KGW aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Sanok. Biorą udział w konkursie na pieczywo obrzędowe podczas Wystawy Wielkanocnej. Nie może ich zabraknąć na dużych imprezach plenerowych takich jak: Kermesz Karpackich Smaków, Bartnik Ziemi Sanockiej, gdzie przygotowują do degustacji potrawy regionalne. Oprócz tradycyjnego jadła prezentowane są stare zwyczaje i obrzędy. Również dożynki nie mogą się odbyć bez udziału KGW. To przecież Panie wiją wieńce dożynkowe, przygotowują dodatkowe rekwizyty. Muszą też na scenie swoje wieńce obśpiewać lub obtańczyć.

Reprezentują też LGD DS na zewnątrz wyjeżdżając na dożynki archidiecezjalne. Uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach czy pokazach.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Sanok zasługują na słowa uznania. Trzeba być społecznikiem, człowiekiem o wielkim sercu aby pracować bezinteresownie na rzecz swojej miejscowości, na rzecz gminy. Takie właśnie są członkinie KGW. To dzięki ich charyzmatycznej pracy organizacja ta przetrwała tyle lat. Może dzisiaj zmieniły się warunki w jakich Koła Gospodyń Wiejskich pracują, ale idea pozostała ta sama.


 

Koła Gospodyń Wiejskich działające na obszarze LGD Dolina Sanu

Gmina Sanok

KGW w Dębnej – Przewodnicząca   Alina Myćka

KGW w Dobrej-  Przewodnicząca   Barbara Pryszcz

KGW w Falejówce – Przewodnicząca   Irena Mierzwiak

KGW w Hłomczy – Przewodnicząca   Teresa Odrowąż

KGW w Jurowcach – Przewodnicząca   Renata Adamiak

KGW w Kostarowcach -  Przewodnicząca   Alicja Szumilas

KGW w Lalinie – Przewodnicząca   Elżbieta Czaja

KGW w Lisznej – Przewodnicząca   Michalina Dudek

KGW w Łodzinie – Przewodnicząca   Łucja Ziarko

KGW w Mrzygłodzie – Przewodnicząca   Józefa Żywicka

KGW w Niebieszczanach – Przewodnicząca   Zofia Izdebska

KGW w Pakoszówce – Przewodnicząca   Jolanta Popowicz

KGW w Pisarowcach – Przewodnicząca   Janina Wanielista

KGW w Prusieku – Przewodnicząca   Daniela Tymczak

KGW w Strachocinie – Przewodnicząca   Anna Wojtowicz

KGW w Srogowie Dolnym – Przewodnicząca   Maria Mazur

KGW w Srogów Górny – Przewodnicząca   Elżbieta Fedak

KGW w Trepczy – Przewodnicząca   Anna Szajnowska

KGW w Tyrawie Solnej – Przewodnicząca   Zofia Kadubiec

KGW w Wujskim – Przewodnicząca   Renata Król

KGW w Zabłotcach – Przewodnicząca   Maria Hamerska

 

Gmina Tyrawa Wołoska

KGW w Tyrawie Wołoskiej-  Przewodnicząca Renata Nachman- Miarecka, tel. 888-550-908

KGW w Hołuczkowie- Przewodnicząca  Anna Kawa,

KGW w Siemuszowej- Przewodnicząca Andżelika Kołodziej, tel. 693-983-010

KGW w Rozpuciu- Przewodnicząca Elżbieta Nitka, tel. 781-499-020

KGW w Rakowej- Przewodnicząca Zofia Wota, tel. 783-498-045