KGW na terenie LGD Trygon

W Gminie Boguchwała o tradycje kulinarne dba Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Kielanówce, Lutoryżu, Mogielnicy, Niechobrzu, Nosówki, Zarzeczu i w Zgłobniu.

Wszystkie członkinie aktywnie włączają się w organizację imprez kulturalnych, nie tylko na terenie gminy Boguchwała, ale i w województwie. Dbają o to, by to, co gotują i pieką było przygotowane zdrowo i smacznie. Biorą udział w rozmaitych konkursach kulinarnych.

 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kielanówce

zostało utworzone w 1964 roku przez panią Stanisławę Mazur, która skupiła wokół siebie mieszkanki wsi. Aktywność tych pań była ogromna, organizowały one kursy gotowania, pieczenia, haftu, szycia, pokazy żywieniowe, wieczornice z ogniskiem i śpiewem ludowych piosenek. Odbywało się to na scenie w Sali ówczesnego Domu Ludowego. Przewodniczące się zmieniały, a członkiń przybywało. Proponowane formy pracy, tj. kursy rolnicze, żywieniowe, pokazy haftu, czy robienia sweterków na drutach zachęcały coraz to nowe kobiety do wstępowania w szeregi KGW. Z czasem kobiety zaczęły organizować dożynki wiejskie, dni seniora, festyny, a zarobione pieniądze przeznaczały na rozwój koła. Obecną przewodniczącą Koła jest pani Maria Fąfara, która organizuje dla kobiet różne kursy, szkolenia, pokazy kulinarne, sztuki układania suchych kwiatów. Organizowane są również spotkania opłatkowe w czasie świąt oraz dożynki wiejskie. Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje ze Szkołą Podstawową, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Członkinie są bardzo zaangażowane w przygotowywanie Dni Kielanówki, Święta ziemniaka, Dnia Babci i Dziadzia. KGW jest współorganizatorem wspaniałych zabaw „sylwestrowych”.

 

Historia Koła Gospodyń w Lutoryżu

sięga 1936 r. Powstało z inicjatywy Julii Kucharskiej, która bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym wsi. Od 1965 r. przewodniczącą koła była Wanda Wnęk. Wówczas koło liczyło ponad 100 członkiń i podzielone było na sekcje: gospodarcze, kulturalno-oświatowa, drobiarska i gospodyń domowych. W domach gospodyń organizowano wiele spotkań. Organizowano również wycieczki do gospodarstw specjalistycznych, pokazy upraw działkowych, gotowania, pieczenia oraz szkoły zdrowia. W działalności koła gospodyń z Lutoryża nie zabrakło imprez dla dzieci. W 1985 r. Koło Gospodyń zawiesiło swoja działalność, z powodu braku odpowiedniego lokum. W 1999 r. po otwarciu Ośrodka Kultury w Lutoryżu, byłe członkinie koła zostały zaproszone do nowo otwartego lokalu. Wybrano nowy zarząd. Funkcję przewodniczącej objęła Kazimiera Sanecka, a koło zrzesza 25 pań.

Koło Gospodyń z Lutoryża bierze udział w działalności społecznej na terenie sołectwa i gminy. Organizuje pokazy żywieniowe, konkursy ekologiczne a także służy pomocą i doświadczeniem przy organizowaniu różnych imprez.

W 2006 r. Koło Gospodyń obchodziło 50-lecie działalności.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mogielnicy

Organizacja ta zrzesza 30 członkiń, a we wrześniu 2007r.obchdziła 70 –lecie swej działalności. KGW posiada własną wypożyczalnię naczyń stołowych. Członkinie koła biorą czynny udział w wielu imprezach kulturalnych i swą  działalnością   kultywują  tradycje  naszego  regionu.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Niechobrzu

W sołectwie Niechobrz Koło Gospodyń reaktywowało się w 2007 roku. Wnosi wiele ciekawych inicjatyw w celu uatrakcyjnienia życia sołectwa. Organizują pokazy kulinarne, dzięki którym uczestnicy wymieniają się doświadczeniami. Panie biorą udział we wszystkich konkursach organizowanych na terenie Gminy Boguchwała.
Koło Gospodyń w Niechobrzu zdobyło I miejsce miejsce w Gminnym Konkursie ,,Potrawy i Ciasta Wielkanocne” w Zwięczycy w kategorii ciasto wielkanocne. W Gminny Konkursie Ciasta i Sałatki Owocowe w Niechobrzu  za ciasto owocowe ,,wagon” również miejsce pierwsze.

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nosówce

Powstało w 1946roku z inicjatywy Zarządu Okręgowego Ligi Kobiet w Rzeszowie. Koło organizuje kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia, które cieszą się dużą popularnością, a wystawy i degustacje to święto dla całego sołectwa. Niezmiennie od lat na imprezach wiejskich widać prace naszych członkiń. Koło organizuje imprezy i wspomaga pomocą inne organizacje. Współpracuje ze Szkołą, OSP, LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. Pierwszą przewodniczącą była Zofia Wiącek i pełniła tą funkcje do 1953 roku, a następnie: Katarzyna Stopa, Emilia Wilk, Bronisława Bijoś, Aleksandra Łyszczek, Maria Kawa, Helena Pasierb, Anna Zacios, a od 1997r. przewodniczącą jest Zofia Byjoś przy współpracy:  z Grażyną Róg  i Stefanią Buda. Dla potrzeb środowiska Koło zorganizowało wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. Wypożyczalnia nadal jest prowadzona, a sprzęt i naczynia, co roku odnawiane z uzyskanych dochodów.
Koło organizuje pokazy kulinarne współpracując z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Włącza się w życie kulturalne wsi organizując: Zapusty, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołaja dla dzieci. Członkinie Koła biorą udział w  pokazach i konkursach potraw regionalnych i okolicznościowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Na kiermaszach  i wystawach regionalnych w WDK-u   Rzeszów, uznanie uzyskiwały prezentowane: ciasta weselne, tradycyjne ozdoby, wypieki choinkowe i wielkanocne  i kwiaty z bibuły i papieru.

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu

 

Funkcję przewodniczącej obecnie pełni Szostek. Organizacja ta zrzesza 7 członkiń. KGW posiada własną wypożyczalnię naczyń stołowych. Należy do najbardziej aktywnych organizacji na terenie wsi . Członkinie KGW uczestniczą i współorganizują ważniejsze imprezy kulturalne. Mają swój udział w organizowaniu spotkań, które na stałe weszły do sołeckiego kalendarza imprez, jak np. dożynki wiejskie, Dzień Kobiet, prezentacje kulinarne, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu

Założone w maju 1945 r., tuż po zakończeniu II wojny światowej. Założycielką była Genowefa Lasota. Organizuje kursy pieczenia i gotowania, szkolenia z zakresu ochrony zdrowia i higieny życia. Dzisiejsza działalność nie wiele różni się od tej z przed lat. KGW liczy około 45 członkiń w różnym wieku. Koło Gospodyń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi oraz Gminy. Chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. Organizuje pokazy kulinarne, wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe, wieńce dożynkowe. Najważniejszym celem Koła Gospodyń Wiejskich ze Zgłobnia to promowanie i ocalanie od zapomnienia starodawnych tradycji i obyczajów swojej miejscowości.

 

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale

Misją stowarzyszenia jest propagowanie dziedzictwa kultury i tradycji regionalnej. Prezesem stowarzyszenia jest Zdzisława Dudek. Odbiorcy ich działań to społeczność gminy Boguchawała i okolic oraz Podkarpacki Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. Członkinie stowarzyszenia biorą udział w imprezach organizowanych na terenie gminy Boguchwała, organizują Andrzejki, zabawę sylwestrową. Przygotowują wesela, uroczystości okolicznościowe.

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Perła”. W 2005 roku, podczas targów poznańskich, Panie zdobyły główną  nagrodę „Perłę 2005” za  „Gomółki” produkt lokalny na bazie sera twarogowego z krowiego mleka, żółtek, przyprawiony kminkiem i solą, a następnie suszony w formie kulek w piecu opalanym drewnem.