Kultura – gmina Boguchwała

 Gminę Boguchwała tworzy 10 miejscowości:  Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka,  Zgłobień, Wola Zgłobieńska. Na terenie gminy Boguchwała działają 4 instytucje kultury, są to Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu oraz Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu.

         Instytucje kultury w gminie Boguchwała realizują zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, w dziedzinie wychowania i edukacji. Prowadzą działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem jednostek kultury jest pozyskanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty samorządowej szczególnie w działalności kulturalnej poprzez współtworzenie jej wartości.

Organizują różnorodne formy edukacji kulturalnej, imprezy kulturalne, spektakle, koncerty, wystawy, imprezy rozrywkowe, turystyczne, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, prowadzą nauki języków obcych.

W ośrodkach kultury znajdują się Publiczne punkty dostępu do Internetu i usług administracji, w których można złożyć podanie do Urzędu Miejskiego w formie elektronicznej, skorzystać z pomocy zredagowania pisma.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale     wypełniając statutowe zadania stara się również kreować dobry wizerunek biblioteki, aby była postrzegana w środowisku lokalnym, jako miejsce przyjazne dla korzystających z jej usług. Biblioteka pragnie rozwijać się, jako instytucja stanowiąca centrum informacji, edukacji i kultury, w którym łączyć będziemy tradycję z nowoczesnością, ochraniając i udostępniając tradycyjny księgozbiór jest jednocześnie otwarta na nowoczesne formy przekazu wiedzy i informacji.

Posiada wyodrębniony z księgozbioru dział REGIONALIA. W dziale tym znajdują się materiały dokumentujące historię, współczesność i dorobek kulturalny regionu boguchwalskiego.


 

Chór GAUDIUM z Mogielnicy

Biblioteka, więcej niż myślisz

Zespół śpiewaczy Jubilatki ze Zgłobnia

Zespół ludowy Kalina z Lutoryża

Zespół śpiewaczy i taneczny Kompanija z Boguchwały

Zespół ludowy Nosowianie z Nosówki

Orkiestra dęta z Mogielnicy

Zespół Zibi-Band z Boguchwały