Kultura – gmina Lubenia

Gmina Lubenia podzielona jest na cztery sołectwa: Lubenia, Straszydle, Siedliska, Sołonka. Na terenie tej gminy działa dwie instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni. Te instytucje tworzą kulturę, dbają o rodzimą tradycję, promują zespoły artystyczne, umożliwiają mieszkańcom gminy rozwój w wielu obszarach kulturowych.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez cyklicznych o charakterze okolicznościowym, religijnym i rozrywkowym:

 • Dzień Seniora
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Matki
 • Gminny Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych
 • Palmowe Peregrynacje
 • Pożegnanie Lata
 • Dzień Papieski
 • Artystyczne Akcje Charytatywne
 • Spotkanie z kolędą
 • Spotkanie z pieśnią patriotyczną
 • Piknik Rodzinny
 • Dni Gminy Lubenia
 • Malinowe Święto
 • Dożynki Gminne
 • Ziemniaczane Harce

 

W okresie ferii zimowych i wakacji GOK organizuje dla dzieci zajęcia stałe, podczas których mają możliwość spędzania wolnego czasu na różnego rodzaju grach, zabawach, konkursach muzycznych i plastycznych, rozgrywkach szachowych, sportowych oraz wycieczkach. Systematycznie odbywają się tu także wystawy i pokazy malarstwa, fotografii, sztuki dziecięcej i regionalnej zarówno profesjonalistów jak i amatorów.

Oprócz działalności w zakresie upowszechniania kultury, Ośrodek prowadzi Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe w Straszydlu i Siedliskach. Dzięki temu młodzież może bezpłatnie skorzystać z Internetu, szybko dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach na świecie oraz uczyć się, korespondować i nawiązywać kontakty z rówieśnikami.

Udostępnia sale w budynkach na różnego typu badania, szkolenia (m.in. biura pracy, PODR), pokazy, kursy, zebrania. Organizuje kursy i pokazy żywieniowe oraz warsztaty rękodzieła ludowego. Ponadto zostały powołane Kluby Seniora. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach, wycieczkach i zajęciach.

Ośrodek Kultury w dalszym ciągu udziela pomocy organizacyjnej w imprezach organizowanych przez KSM, SRK, i Caritas w Lubeni i Straszydlu.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00-20.00 czynne są Kluby w DK Straszydle, DK Siedliska oraz GOK Lubenia gdzie można poczytać prasę, kolorowe czasopisma, skorzystać z Internetu i sklepiku, zagrać w gry planszowe, posłuchać dobrej muzyki, pooglądać telewizję, spędzić mile czas przy kawie lub herbacie. Do dyspozycji w tych godzinach jest stół bilardowy w DK w Straszydlu i DK w Siedliskach oraz gra „Piłkarzyki” w DK w Straszydlu.

W Domach Kultury w Straszydlu i Siedliskach odbywają się kursy „Podstawy obsługi komputera” dla osób od 45 r.ż. Ponadto, co tydzień w każdą środę odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 r.ż. w DK w Straszydlu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni stara się zapewnić wysoką jakość usług edukacyjno-kulturalnych proponując coraz to nowsze formy pracy z użytkownikiem, które mają za zadanie zachęcić do czytania książek, obcowania z literaturą, ale przede wszystkim kreować placówkę, jako przyczyniającą się do budowy społeczeństwa informacyjnego. Komputeryzacja części procesów bibliotecznych oraz bezpłatny dostęp do Internetu, to czynniki sprzyjające otwarciu się naszej książnicy na nowe wyzwania intelektualne, mody i tendencje środowiska.

 Chór OSP

 Dziecięcy Zespół Taneczny

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

 Kapela Ludowa z Lubeni

 Ognisko muzyczne w Lubeni

 Sekcja szkoły Walki i Samoobrony

 Zespół muzyczny pasjonaci

 Zespół Pieśni i tańca Lubenka

 Zespół Regionalny Straszydlanie

 Zespół Śpiewaczy Lubenianki

 Zespół tańca współczesnego Magdance