Turniej Gmin 2013

plakat -01

W sobotę 13 lipca 2013 roku obyły się cztery spotkania studyjne pn. „Skarby lokalnego dziedzictwa” w ramach projektu współpracy pt. „Przenikanie kultur” – Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej (zwanego dalej w skrócie projektem) Działanie 421. Wdrażanie Projektów współpracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Spotkania odbyły się na terenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” i obejmowały swoim zakresem pasma tematyczne:

- obrzędowiska,

- potrawy lokalne,

- taniec ludowy,

- rękodzieło ludowe i artystyczne.

Spotkania studyjne są wynikiem wspólnego projektu współpracy LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz LGD Dolina Sanu. W spotkaniach studyjnych uczestniczyło 160 osób: Koła Gospodyń Wiejskich, Artyści, grupy taneczne, rękodzielnicy z terenów obydwu LGD.

W trakcie spotkań nawiązały się nowe kontakty, znajomości, które w przyszłości zaowocują wymianą wzajemnych doświadczeń. Ponadto przysłużyły się one wzmocnieniu więzi pomiędzy uczestnikami projektu, poznaniu walorów kulturowych obszaru oraz wypracowaniu dobrych praktyk. Oprócz promocyjnego charakteru spotkań przyczyniły się do aktywizacji społeczności lokalnej. Uczestnicy spotkań mieli okazję poznać wzajemne tradycje artystyczne, obrzędowe, kulinarne i taneczne.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu współpracy „Przenikanie kultur” była organizacja w niedzielę 14 lipca 2013 roku „TURNIEJU GMIN w tradycji zaklęte w smakach zachowane”. Turniej tym razem odbył się w Niechobrzu na stadionie sportowym. Impreza była organizowana przez LGD „Trygon – Rozwój i innowacja” przy aktywnym udziale Partnera projektu współpracy LGD Dolina Sanu co umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk. Uczestnicy Imprezy mieli okazję do zapoznania się z dziedzictwem kulturowym nie tylko z własnego terenu, ale również partnera projektu LGD Dolina Sanu.

W trakcie Imprezy odbyła się prezentacja Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza oraz Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. Każda z gmin zaprezentowała się w tańcach ludowych, obrzędach, kulinariach. Ponadto reprezentacje uczestniczyły w konkurencjach sportowych, strażackich i kulinarnych. Piękne barwne lokalne stroje uczestników uatrakcyjniły całą imprezę. Na zakończenie przedsięwzięcia wystąpił lokalny zespół DREWUTNIA, który zagrał utwory inspirowane tradycją.

Imprezę odwiedziło bardzo dużo mieszkańców i osób z pobliskich okolic.

Źródło: LGD „Trygon – Rozwój i Innnowacja”