Turystyka – gmina Boguchwała

Wiejsko – miejska gmina Boguchwała położona jest na niepowtarzalnych terenach, z luźnymi wzniesieniami, pięknymi dolinami i  kompleksami leśnymi. Należy do mezoregionu – na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Strzyżowskiego.

Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. W skład gminy wchodzi jedenaście miejscowości: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka, Zwięczyca, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, liczące ponad 20 000 mieszkańców. Łączna ich powierzchnia wynosi 9.620 ha. Dogodne położenie komunikacyjne czyni Gminę łatwo dostępną dla turystów. Stolica gminy – Boguchwała znajduje się przy drodze krajowej numer 9 wiodącej w kierunku granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne znaczenie dla gminy ma również jej położenie na obrzeżach miasta Rzeszowa, będącego stolicą województwa podkarpackiego.

Liczne zabytki architektoniczne z XVI, XVII i XVIIIw., wśród których warto zobaczyć zespół pałacowo – kościelny, stary spichlerz, młyn oraz wiele pomników przyrody budują niepowtarzalny klimat gminy. Stopniowa rozbudowa infrastruktury rolnej i przemysłowej gminy, która nastąpiła po wojnie przyczyniła się do powstania wielu zakładów o ważnym znaczeniu nie tylko dla mieszkańców samej gminy. Należałoby tu wymienić „Zapel” – Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej, Zakłady Naprawy Samochodów w Boguchwale, Przesypownię Cementu oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w tejże samej miejscowości. Usługi na rzecz ludności gminy Boguchwała świadczy od 1945r. do dziś Spółdzielnia SCH w Boguchwale ze swoimi agendami w Zgłobniu, Woli Zgłobieńskiej, Racławówce i Niechobrzu, a także Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, ze swoją prawie 100 letnią tradycją.


 Boguchwała

 Kielanówka

 Lutoryż

 Mogielnica

 Niechobrz

 Nosówka

 Racławówka

 Trasa rowerowa przez gminę Boguchwała

 Wola Zgłobieńska

 Zarzecze

 Zgłobień