Turystyka – gmina Świlcza

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin w tym województwie. Teren gminy przecina droga E-40, dzieląc ją na dwie części, a także linia kolejowa Przemyśl – Kraków. Przez teren gminy budowana jest autostrada A-4 wschód-zachód przez Bratkowice i Mrowlę i droga S-19 szybkiego ruchu północ-południe, przez co tereny położone w ich pobliżu zyskają na atrakcyjności.

Przyszłość gminy Świlcza związana jest ściśle z intensywnym w ostatnich latach rozwojem Miasta Rzeszowa, który to spowodował zwiększenie zapotrzebowania na nowe, atrakcyjne tereny budowlane. Gminę Świlcza tworzy 9 miejscowości: Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana i Woliczka. Rozpościera się ona na 112,23 km2. Liczy przeszło 15 tysięcy mieszkańców. Gmina Świlcza posiada dobre warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste powietrze oraz wody rzek, potoków i zbiorników, przebiegający szlak turystyczny, stwarzają szczególnie korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem naturalnym. W Dąbrowie, Rudnej Wielkiej, Mrowli i Trzcianie istnieją zabytkowe zespoły parkowe i dworsko-parkowe. Kościół Parafialny w Trzcianie stał się znany w całej Polsce dzięki zabytkowym i cennym ołtarzom. Na terenie Gminy znajduje się około 100 wiejskich kapliczek i krzyży usytuowanych przy domach, drogach, wśród pól i leśnych ścieżek. Gmina jest pełna uroczych zakątków, spokoju i ciszy. Rozwojowi Gminy sprzyja łatwy dojazd do każdego zakątka dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi komunikacji. Gmina Świlcza jest członkiem wielu związków i z stowarzyszeń m.in.: należy do Związku Komunalnego „Wisłok”, Stowarzyszenia Gmin „Aglomeracja Rzeszowska”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO-DAR”. Gminie Świlcza po raz trzeci przyznano tytuł i certyfikat Gminy Fair Play w Ogólnopolskim Konkursie Certyfikacyjna Lokalizacja Inwestycji.


 Błędowa Zgłobieńska

 Bratkowice

 Bzianka

 Dąbrowa

 Mrowla

 Rudna Wielka

 Świlcza

 Trzciana

 Woliczka